Volg ons

Over Ons

Diversity Skills is een MDT project voor jonge nieuwkomers. Zij zetten zich actief in op het gebied van ouderen, milieu en maken samen cultuur en media. Tegelijkertijd versterken ze hun skills met workshops en ervaringen die ze opdoen tijdens hun MDT reis. Jongeren krijgen begeleiding van een jongerencoach en worden gekoppeld aan een Peer coach. Ze gaan bijzondere ontmoetingen aan met Nederlandse jongeren of ouderen. Hierdoor leren beide groepen beter omgaan met verschillen en werken we aan compassie en dialoog. Voorbeelden zijn jongeren die een kunstroute presenteren voor kwetsbare ouderen, jongeren die films of vlogs maken met Nederlandse jongeren, culturele presentaties, raamspelletjes met ouderen en helpen in de lokale natuur of moestuinen. Workshops die ze krijgen zijn oa film. vloggen, dans, communiceren met ouderen, jezelf presenteren, theater, wereldkoken uit je moestuin, insekten uit verschillende landen etc. Aan het eind van hun traject krijgen jongeren een certificaat en hebben ze een prachtig Portfolio. Leren doe je tijdens je hele MDT-reis. Deze jongeren hebben al Diversity Skills. Wij helpen ze op weg met netwerk, nieuwe ervaringen en perspectieven en weten waar je sterk in bent.

Skills

In co-creatie met jongerencoaches van New Rootz maken jongeren hun eigen groei- en ontwikkelproces door. Zo komen de jongeren dichterbij hun droom en werken ze aan skills zoals: Diversity Master, Socializer, Teamplayer, Influencer, Creator en Wizzkid.  We sluiten aan bij de doelgroep. Hiervoor hebben we een team van Peer coaches. Dit zijn jongeren die al langer in Nederland wonen, maar ook hier gekomen zijn als jonge nieuwkomer. Zij helpen de jongeren bij hulpvragen onder begeleiding van een Jongerencoach. Dit kunnen zij ook doen in hun eigen taal. Daarnaast adviseren zij ons en zijn rolmodellen voor de deelnemers. Door het inzetten van Peer coaches waarborgen we de aansluiting op de doelgroep.

New Rootz

New Rootz is de ontwikkelaar van Diversity Skills. We werken met jongeren aan een samenleving waarin vrijheid en veiligheid om jezelf te ontwikkelen centraal staan. We hebben specifiek ervaring in het begeleiden van jonge nieuwkomers en jongeren met een  migratie-achtergrond. Onze community bestaat uit meer dan 300 jongeren, 20 peer coaches en 25 professionals. Met onze projecten laten we zien dat het mogelijk is om een levendige community te creëren. Hierin ontwikkelen jongeren zich op allerlei manieren. We begeleiden en inspireren jongeren in trainingen, creatieve workshops en talentenprogramma’s. Zij zijn zelf in the lead. We bewijzen dat het mogelijk is samen te leven met andere culturen. Deze diversiteit is de sleutel voor een sterke samenleving.

Partners

We zijn erg dankbaar voor de samenwerking met onze lokale partners in de steden Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Tiel. In Nijmegen werken we samen met twee onderwijsinstellingen: Pontem College en ROC Nijmegen. Beiden faciliteren de communicatie naar en werving van leerlingen. Daarnaast werken we samen met het Civil Society Lab van de Han waarin actiegericht onderzoek centraal staat. In Tiel is het Linge College onze partner en in Apeldoorn ISK Onze Wereld. Een landelijke partner die een bijdrage levert aan het thema milieu is Milieudefensie. Een andere belangrijke partner is ZonMw die proeftuinen voor de maatschappelijke diensttijd mogelijk maakt.

Maatschappelijke Diensttijd

MDT is een landelijk initiatief van de ministeries van OC&W, VWS en SZW. De MDT is de kans voor jongeren om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Ze doen iets voor een ander, en krijgen daarnaast de kans om hun eigen talenten te ontwikkelen en bijzondere ontmoetingen aan te gaan

Binnen de ambitie van MDT staan drie kernbegrippen centraal: maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Dit is waar Diversity Skills over gaat. De maatschappelijke impact ontstaat doordat de jongeren iets doen voor een oudere. De jongeren ontwikkelen Diversity skills. De ontmoeting staat in ons project ook centraal. Tussen jong en oud, nieuwkomer en jongeren onderling. In de ontwikkeling ontmoeten de jongeren ook een andere kant van zichzelf.

Nieuws

Diversity Skills in onderdeel van